ÁSZF

A vevő jogai és kötelezettségei

 • Elállás joga: A vevő jogosult a megrendelést követően 24 órán belül a vásárlástól elállni. Ezt az igényét jelezheti e-mailen vagy telefonon a Liveparfum.hu ügyfélszolgálatán. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.
 • Elállás és visszatérítés: A vevő az áru átvételét követő 14 napon (naptári!) belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben az eladó köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.
 • Elállás esetén felmerülő költségek: A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (oda és visszaszállítás költsége). Elállás esetén az interneten megkötött szerződés a szerződéskötés napjára visszamenőleg kerül megszüntetésre, ezért olyan helyzetet kell teremteni, mintha a fogyasztó meg sem rendelte volna a terméket az online shopban. Ez azt is jelenti, hogy a fogyasztó köteles a terméket saját költségén (kivéve, ha vállalkozás ezt előzetesen vállalta) haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszajuttatni az eladó vagy az átvételre jogosult meghatalmazott személy részére, az eladó pedig köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül napon belül a fogyasztó által kifizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket (tehát pl.: a szállítási, csomagolási díjat is) visszatéríteni.
 • Sérült vagy felbontott csomagolás: A Liveparfum.hu webáruházban kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből, a termék kibontásából (celofán feltépése) adódó költségek a Vevőt terhelik.
 • Visszaszállítás_ A termékek visszaszállítását csak az általunk megnevezett módon fogadjuk el!

A Liveparfum.hu jogai és kötelezettségei

 • Felmerülő hibák : A Liveparfum.hu áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.
 • Felelősség: A Liveparfum.hu semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
 • Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
 • Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Liveparfum.hu webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.
 • Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
 • Bármely levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - , de főleg bármilyen adat elvesztése.
 • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
 • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
 • Okozott károk: A Liveparfum.hu nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Liveparfum.hu áruházhoz való csatlakozás miatt következett be.
 • Kapcsolódás a webáruházhoz: Egyedül a vásárló felelős a Liveparfum.hu áruházhoz való kapcsolódásáért és a Liveparfum.hu áruházban való vásárlásért.
 • Felelősségre vonhatóság: A Liveparfum.hu nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
 • Ár és határidő változtatás joga: A Liveparfum.hu szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a Liveparfum.hu áruházban történt megjelentés időpontjától lép életbe.
 • Módosítások: Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Liveparfum.hu áruházban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.
 • Csalás: A Liveparfum.hu szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a Liveparfum.hu nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.
 • Szabályok megsértése: Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Liveparfum.hu szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.
FEL